حوزه‌هاي فعاليت

الف. حوزه مدیریت ارتباط با مشتريان (CRM)

بسته هاي نرم افزاري مرتبط با حوزه مدیریت ارتباط با مشتريان

۱- بسته نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

  • نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
  • نرم افزار مديريت مرکز تماس (CCM)
  • پودمان تلفن گويا
  • پودمان پيامک
  • پودمان وب پرتال مشتريان

۲- نرم افزار مديريت محتواي الکترونيک (CMS)

۳- نرم افزار مديريت باشگاه مشتريان (Loyalty)

 

ب. حوزه بازاریابی میدانی و تحقیقات بازاریابی (Merchandising)

بسته هاي نرم افزاري مرتبط با حوزه بازاریابی میدانی و تحقیقات بازاریاب

۱- نرم افزار ممیزی خرده فروشي و راهنمای چیدمان

  • برنامه موبايلي
  • وب پرتال مديريت اطلاعات.