نرم افزار مديريت باشگاه مشتريان با امکانات کامل فارسي

 

 • داراي سه نسخه وب مرکزي آنلاين، کلاينت مشتري و موبايل
 • پشتيباني از تجهيزات کارتخوان
 • امکان عملکرد آنلاين (متصل به شبکه بانکي) و آفلاين
 • تعریف گروههای مشتریان با اسامی دلخواه و تعداد نامحدود
 • چاپ کارت های اعتباری در طرح های مختلف برای هر گروه از مشتریان و امکان تعریف کارت مشتری در ورود به گروه جدید
 • استفاده از روشهای متفاوت برای افزایش اعتبار مشتری برای هر گروه به صورت مجزا
 • دریافت اعتبار هر مشتری بر اساس درصدی از مبلغ پرداختی.
 • تعریف اعتبار هر مشتری بر اساس هر x ریال مبلغ پرداختی x ریال اعتبار.
 • تعریف مقدار افزایش اعتبار هر مشتری بر اساس تعدد دفعات خرید.
work2

قابليت هاي نرم افزار

 • ترکیب سه روش فوق به صورت دو جفتی و یا هر سه مورد.
 • تعریف حدنصاب اولیه اعمال اعتبار در داخل گروه.
 • تعریف یک سطح مشتری زیر مجموعه.
 • تعریف مقدار افزایش اعتبار هر مشتری، بر اساس درصدی از مبلغ پرداختی مشتری زیر مجموعه.

قابليت هاي نرم افزار

 • تعریف روش های ارتقاء مشتریان به گروه های بالاتر به صورت هوشمند بدون نیاز به دخالت مدیریت مرکز
 • بر اساس تعدد دفعات خرید
 • بر اساس رسیدن به یک سقف مشخص از مبلغ‌های پرداختی مشتری
 • امکان تعریف روش ترکيبي

قابليت هاي نرم افزار

 • تعریف سطوح دسترسی گوناگون به بخش های برنامه
 • تعریف تعداد نامحدود کاربر
 • تعریف دسترسی به بخشهای مختلف برنامه
 • گزارش رویدادهای مختلف برنامه بر اساس ساعت و روز و کاربر

قابليت هاي نرم افزار

 • تعریف مدت زمان اعتبار کارت مشتری در فروشگاه.
 • تعریف روش‌های گوناگون افزایش اعتبار خارج از قوانین افزایش اعتبار گروه‌های مشتریان
 • افزایش اعتبار مناسبتی به صورت خودکار در سررسید تاریخ موردنظر
 • مناسبت های تقویمی
 • تاریخ های مهم شخصی مشتری (ازدواج، تولد و ...)
 • افزایش اعتبار به صور ت دستی و بر حسب نیاز فروشگاه
 • تعریف بازه زمانی امکان استفاده از انواع اعتبار های افزوده شده.
 • تعریف جزئیات اطلاعاتی هر مشتری به صورت آزاد برای هر فروشگاه:
 • علاقه منـدی ها (رنـگ، ورزش، تفریحات و ...)
 • مشخصات آدرس مشتریان شامل : استان، شهر، منطقه، خیابان
 • تعریف روش های مرکب افزایش اعتبار به صورت ترکیب قوانین افزایش های اعتبار گروهی و قوانین افزایش بر اساس محصول.
 • گزارشات متنوع مالی بصورت چاپی و نموداری.
 • گزارشات متنوع بر اساس مشتری به صورت جدول و نمودار.
 • تعریف کارت اعتباری هدیه.
 • امکان صدور کارت المثنی
 • ارسال پیام کوتاه خودکار و ایمیل بعد از وقوع هر رویداد.
 • امکان اتصال فاکتور فروش به سیستم جهت تولید سند خرید.
 • تعریف شعب فروشگاه و استفاده از اعتبار کارت مشتری در شعب
 • تعریف فروشگاه های همکار به صورت کلاب.
147