نرم افزار ممیزی خرده فروشی

برنامه موبايلي - جمع آوري و ثبت اطلاعات

 • مديريت تورهاي چيدمان / ویزیت
 • قابليت انتخاب مسير و فروشگاه‌هاي آن و نمايش اطلاعات کامل هر فروشگاه.
 • ثبت اطلاعات بر پايه زمان سرور
 • امکان ثبت شرايط ويزيت شامل (موفق، مشروط و ناموفق) و انتخاب وضعيت براي حالات مشروط و ناموفق
 • ثبت موقعيت جغرافيايي
 • ثبت اطلاعات پرداخت مالي به هر فروشگاه
 • ثبت امضاي ديچيتال هر فروشگاه ، بازرس و سوپروايزر
 • قابلیت عکس برداری از فضای فروشگاه جهت کنترل کیفیت عملکرد تیم اجرایی
 • ثبت اطلاعات تغييرات آدرس، قرارداد و مشخصات فروشگاه‌ها.
 • ثبت اطلاعات محصولات در حال فرا رسيدن زمان انقضا.
 • ثبت مشکلات و توضيحات تکميلي مورد نیاز .
 • قابلیت ایجاد فرم درخواستی بنا بر نیاز
comunitate

برنامه موبايلي - قابليت تبادل اطلاعات با سرور تعيين شده بر پايه احراز هويت

 • ارسال اطلاعات ثبت شده به صورت لحظه ای و OnLine همراه با کلیه تصاویر و پیوستها مانند موقعیت مکانی ، زمان اجرایی و سایر اطلاعات
 • ارسال عکس سردرب ، قبل از چيدمان و بعد از چيدمان
 • ثبت اطلاعات تغييرات آدرس، قراداد و مشخصات فروشگاهها
 • دريافت اطلاعات بروزساني شامل فروشگاه ، تورها، مسيرها ، تنظيمات
 • ثبت چندين تصوير پلانوگرام
 • دريافت تصاوير پلانوگرام از سرور
 • تعيين سر فصل براي تصاوير ارسالی

برنامه موبايلي - نمايش اطلاعات و تصاوير مربوط به پلانوگرام

 • ثبت چندين تصوير پلانوگرام
 • دريافت تصاوير پلانوگرام از سرور
 • تعيين سر فصل براي تصاوير ارسالی
 • ثبت اطلاعات فروشگاه های جدید شامل نشانی ، تابلو تبليغاتي، اطلاعات حساب هاي بانکي و POS و ....
 • ثبت اطلاعات و مشخصات قراردادي فروشگاه با گویا
 • قابلیت نمايش اطلاعات مسير بر روي نقشه
 • قابلیت نمايش و نقطه گذاري فروشگاه بر پايه مسير 
 • قابلیت نمايش اطلاعات مسير با فروشگاه‌هاي آن

نرم افزار ممیزی خرده فروشی

 • نگاه کاملا تخصصي به حوزه خدمات مرچندايزينگ
 • داري سه بخشapp موبايلي، وب سرويس و وب پرتال مديريت اطلاعت.
 • ارائه نرم افزار موبايل براي سيستم هاي عامل اندرويد ، iOS و ويندوز موبايل
 • مديريت اطلاعات فروشگاه‌ها
 • قابليت مديريت سطوح دسترسي
 • قابلیت نمايش اطلاعات مسيرهاي کاربر بر روي نقشه براساس مسير

نرم افزار وب پرتال

 • اتعيين پروژه، سوپروايزر ، موقعيت و زمان حضور
 • امکان مديريت فروشگاه‌ها (ايجاد، ويرايش و حذف و تائيد تغييرات اطلاعات جمع آوري شده و ...)
 • تعيين سطوح دسترسي به تفکيک : مرچندايزر، سوپروايزر، کردينيتور، مدير پروژه
 • مکان مديريت کاربران با امکان

نرم افزار وب پرتال - گزارشات

 • برنامه اجرائي
 • گزارش روزانه چیدمان
 • مشکلات محصولات و مرجوعی هر فروشگاه
 • فروشگاه‌هاي مسير به ازاي کاربر
 • مغايرت مشخصات فروشگاه

نرم افزار وب پرتال - گزارشات

 • زمان حضور مسئول چيدمان در مسير و در فروشگاه
 • ليست فروشگاه‌هاي اضافه شده
 • اطلاعات چيدمان، اصلاح آدرس، قرارداد و يا ثبت اطلاعات فروشگاه‌هاي جديد بازبيني شده
 • گزارش پرداخت وجه ، استند موجود ، کمبود محصول